PENGANTAR PENYUSUN

الحمد لله الواحد الجواد الوهاب الرزاق الحنان المنان، الذي بعث محمداً خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم برسالته إلى جميع الإنس والجان، وأنزل عليه القرآن، فيه هُدىً للناس وبينات من الهدى والفرقان، وشرع له ولأمته ما وصّى به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى،

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Esa, Yang Maha Mulia, Yang Maha Pemurah, Yang Maha Pemberi, Yang Maha Memberi Rizki, Yang Maha Pengasih dan banyak memberi, Yang telah mengutus Nabi Muhammad sebagai penutup nabi-nabi dengan membawa risalah-Nya kepada seluruh makhluk, dari golongan manusia dan jin. Dan Allah menurunkan Al-Qur’an kepada Beliau, yang di dalamnya terdapat petunjuk buat manusia serta penjelasan yang menerangkan tentang yang hak dan yang batil. Allah juga mensyariatkan buat Beliau dan umatnya seperti yang telah disyariatkan-Nya kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wa alaihimush shalatu was salam.

وفضّل دينه على سائر الأديان، وجعله أكرم خلقه عليه، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويتواصَون بالحق والصبر، ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لَومة لائم من أهل الزيغ والخِذلان،

Allah Ta’ala pun telah mengistimewakan agam Islam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad di atas agama-agama yang lain dan menjadikan beliau sebagai makhluk yang paling mulia serta mengangkat umatnya sebagai sebaik-baik umat yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menyampaikan amar makruf nahi munkar, saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan dan tidak tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat, saling menasihati dalam kesabaran, berjuang menegakkan agama Allah serta tidak takut dan gentar menghadapi hinaan orang-orang yang jauh dari garis kebenaran.

فما يصد عن سبيل الله، ويلوم على القيام بواجب حق الله، إلا الذين حقّت عليهم الكلمة من الله بالشقاوة والخسران، والخزيِ والهوان، ولا تجرد لنصح عباد الله ودعوتهم إلى باب الله إلا الذين سبقت لهم من الله الحسنى بالسعادة والأمان، والفوز والرضوان،

Tidaklah berpaling dari jalan Allah dan enggan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah atasnya, melainkan orang-orang yang telah dicap Allah sebagai orang yang celaka, rugi dan terhina. Dan tidaklah berjuang semata-mata untuk memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah dan menyeru mereka ke jalan Allah, melainkan orang-orang yang telah dipastikan Allah untuk mendapatkan kebaikan, berupa kebahagiaan, keamanan, keberuntungan dan keridhaan.

أولئك ورثة النبيين، وأئمة المتقين وخيرة رب العالمين من المؤمنين الراسخين في العلم، المتحققون بحقائق الإيمان والإيقان والإحسان، الواقفون على أسرار الله في ملكه وملكوته من طريق الكشف والعيان،

Mereka itulah pewaris para nabi, pemimpin orang-orang yang bertakwa dan manusia pilihan Tuhan semesta alam, dari kalangan kaum mukminin yang mantap ilmunya dan yang mendalami hakikat iman, itqan dan ihsan, yang memahami rahasia-rahasia Allah di dalam kerajaan langit dan bumi-Nya melalui jalan kasyaf dan `iyan.

Selengkapnya download di : https://play.google.com/store/apps/details?id=id.kitabkuning.islam.risalatul.muawanah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here